maanantai 5. marraskuuta 2012

Åke Tottin autiotarkastus 1589: Tavinsalmi, SaamainenÅke Tottin autiotarkastus 1589:

Tavinsalmi, Saamainen, Saamaisten kymmenyskunta

8                    Tuomas Ahonen
                      Jussi Ahonen
                      Olli Ahonen

                Niilo Viljakainen
 (aut.)       Klaus Viljakainen
                      ödis udi 9 åhr för store rytt och knechte gärder skuldh.

6                     Matti Karjunen
3 (aut.)           ödis 89 för thet rytzen slogh 5 personer ihiell, och röffwade altt theris egodelar.

4 (aut.)           Kauppi Heiskanen
                      ödis udi 12 åhr för rydzens infall effther han boor altt för nära grentzen.

4                    Olli Kuivalainen
                      Paavo Asiainen
4 (aut.)           ödis udi 7 åhr för rytzens mörderij a:o 88 senasth.

3                    Olli Mönkkönen
                      Heikki Mönkkönen
3 (aut.)           ödis udi 10 åhr för fatigdom och lick mottkin haffwer förderfwadh endeste bonden.

3                    Heikki Hirvonen
                      Klemetti Soininen
3 (aut.)           ödis udi 7 åhr, fålchet haff:r godzet, och förderfwadh för gärder.

                 Tynni Kukkonen
                      Olli Koljonen
3½ (aut.)        ödis udi 9 åhr för wed jordh udi åck och engh.

1                     Heikki Huovinen
5 (aut.)           ödis udi 8 åhr för oår och rytt och knechtte gärder.

                 Heikki Lievonen
                      Pekka Lievonen
4½ (aut.)        Mikko Ylönen
                      [ödis] udi 10 åhr för oår rytt och knechtte gärder skuldh.

4                    Soini Huovinen
3 (aut.)           ödis 89 rydzen slogh 5 personer och röffwade alle egodelar.

3                    Paavo Ahonen, ulkotilus
4 (aut.)           Mikko Kantanen
                      ödis udi 6 åhr för folchett bleff all sott dödhe på ett åhr, 
                      it:m Oluff Mackoin haff:r begäradh ett skatt skin anno 88.

4                    Jussi Halonen
                      Tahvo Koistinen
2 (aut.)           Paavo Halonen
                      ödis udi 9 år förlop till Kaijnus för sin fatigdoms skuldh.

5                    Lauri Eskonpoika kirkkoherra
                      Hannu Könönen
2 (aut.)           Lauri Turunen
                      öd[is] udij 9 år för rytzens förhäriandhe.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti