maanantai 5. marraskuuta 2012

Åke Tottin autiotarkastus 1589: Tavinsalmi, Puutosmäki

Åke Tottin autiotarkastus 1589:

Tavinsalmi, Saamainen, Puutosmäen  kymmenyskunta5                    Jussi Turunen
2 (aut.)           Pekka Oinonen
                      ödis udi 13 åhr förlop till  Kaijnus för sin fatigdom skuldh.

10                  Antti Ihalempinen
                      Pekka Ihalempinen
                      Olli Ihalempinen

3                    Pentti Viljakainen
                      Heikki Paalanen
                      Ihannus Vepsäläinen
6 (aut.)           ödis udi 7 åhr för armodh och fatigdom skuldh för rytt och knechtte gärder.

5 (aut.)           Matti Mikonpoika Parviainen
                      ödis udi 11 åhr för rydzens förderffwande.

2                    Pekka Ihalempinen
6 (aut.)           Matti Ihalempinen
                      Jussi Pekanpoika Sallinen
                      ödis udi 10 åhr, 2 gong aff ryttzen förhäriätt och förbrandt.

2                    Pekka Tuppurainen
3 (aut.)           ödis för rytzens förderffwande a:o 89 slogh all folchett ihiell, och röffwadhe all theris egodelar bortta.                     

4 (aut.)           Antti Oinonen
                      Paavo Oinonen
                      ähr ut<?> kommen, så att ingen hwarken aff gamble eller sön nu leffwe wett hwar 
                      som thesse haff:r bortt, eij heller weth hwar jordhen ligger, ther om ähr både        
                      uthi tingett, och elliesth ransakatt, så att thesse plitthze ingen finnes, som här till 
                      weth eller sware kan.    

1                    Yrjö Asikainen
7 (aut.)           Paavo Kiljunen
                      ödis uthi 4 åhr för oår och rytzens förbrennandhe.

3                    Hannu Tuomainen
                      Tuomas Tuomainen
4 (aut.)           Pekka Pelkonen
                      ödis udi 6 år för rytzens förderffwande.

7 (aut.)           Jussi Matinpoika
                      Antti Pelkonen
                      Pekka Pelkonen
                      ödis udi 10 åhr för rytzens förderffwade, brennande och häriäandhe.

7 (aut.)           Antti Jussinpoika Hyttinen
                      Jussi Hyttinen
                      ödis 9 åhr för rytt och knechte gärder <=>
                      för gärder och stor oår.

3                    Mikko Reinikainen
                      Olli Reinikainen
3 (aut.)           ödis udi 5 åhr för jorden ligger widh rytze grentzen och the fingie inthet 
                       arbetha på sin uttmarch för fiendens skuldh.

7 (aut.)           Olli Antinpoika Pelkonen
                      ödis udi 7 åhr för rytzens infall by, rätt i rysse grentzen.

1                    Pekka Matinpoika Ahonen, ulkotila
5 (aut.)           Paavo Montaneuvonen
                      Heikki Reinikainen
                      öd udi 8 år för rytzens infall effther han boor på grentzen; it:m Hen. Reinichain 
                      haff:r begäradh ett skatt skinn.
                       
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti